Wat er vooraf ging...

1881

Het startschot voor ons familiebedrijf werd gegeven in 1881. In dat jaar kocht Pieter Denys een stenen windmolen op in het hartje van Lichtervelde voor het malen van granen.

Molen Denys

1910

Kort voor de eerste wereldoorlog nam de jongste van zijn acht kinderen, namelijk Victor Denys, het bedrijf over. Kort daarna volgde de eerste wereldoorlog, waardoor er niet veel te malen viel, maar werd hij verplicht te malen voor de Duitsers.

1922

In 1922 werd de windmolen afgebroken en vervangen door een mechanische maalderij met armgasmotor. Het was de laatste windmolen van Lichtervelde, maar onderdelen van het binnenwerk zijn tot op de dag van vandaag nog steeds te zien in de Hovaeremolen te Koekelare. Anna, Julien en Georges, waren de drie kinderen die Victor kreeg met zijn vrouw. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde hij in 1927. Nogmaals werden 3 kinderen geboren, waarvan twee zeer jong stierven en slechts Willy overbleef. Zo zaten er 3 kinderen in het bedrijf van Victor, Julien, Georges en Willy.

Oude maalderij Denys

1925

In 1925 sloeg het noodlot toe en werd de maalderij door een brand vernield. Gelukkig werd deze in een mum van tijd opnieuw opgebouwd. De brand veroorzaakte ook een andere weg van denken, want nu ging Victor voor het eerst gaan mengen. Hij was zo trots op zijn nieuw beroep dat hij zijn dieren toonde aan iedereen die kwam. Snel daarop kocht een vriend 100 kg van zijn mengeling, welke zijn eerste klant werd. Door mond aan mond reclame kwamen er meer en meer klanten bij en werd het mengen een belangrijkere activiteit dan enkel granen malen.

Oude maalderij Denys

1936

Het mengen stond nog in zijn kinderschoenen. Er werd gemengd met een schop en een hark in een bak van 600 kg. Door de stijgende verkoop was dit niet meer houdbaar en werd er overgestapt naar een menger. Dit was een ronde kuip van 1 ton met middenin een vijzel die het meel en de granen in het midden omhoog bracht.

1940 - 1945

De tweede wereldoorlog zorgde ervoor dat de activiteiten volledig stil lagen. Na de tweede wereldoorlog kon langzaamaan alles terug hervat worden.

1955

In 1955 liet Victor Denys het roer over aan zijn 3 zonen, Julie, Georges en Willy. Deze nieuwe wind zorgde voor modernisering van het bedrijf zoals het opslaan van grondstoffen in silo's.

1978 - 1994

In deze periode zijn sommige zonen van de 3 broers in de zaak gekomen. Namelijk Etienne en Fernand, twee zonen van Julien en Johan en Jacques, twee zonen van Willy.

1984

Het bedrijf bevond zich nog steeds in het centrum van Lichtervelde. Daar deze activiteit niet geruisloos is, leidde dit wel eens tot problemen met de buren. Samen met de stijgende productiehoeveelheden en de intrede van een jonge geest, leidde dit tot het bouwen van een compleet nieuw bedrijf op het nieuwe industrieterrein te Lichtervelde. De voorbereidingswerken begonnen in '83 en een jaar later kon de productie beginnen. Met de bouw van deze nieuwe fabriek lagen de verwachtingen hoog en werd de toekomst verzekerd. In deze periode heeft George zich teruggetrokken uit het bedrijf.

Nieuwe productie fabriek

1989

In 1989 werden er 20 voorraadsilo's voor afgewerkte producten bijgebouwd.

Grondstoffen aan het lossen.

1995

In 1995 werden er nieuwe grondstoffensilo's bijgebouwd.

2000

In de jaren 2000 werd er een volledig automatisch bulkstation bijgebouwd. Daarnaast werd de productielijn volledig vernieuwd in 2008.

Fabriek voor de bouw van de burelen

2017

Tot nog toe waren de burelen nog steeds gelegen op de oude site. Dit zorgde voor veel heen en weer geloop en werd er beslist om naast de productietoren een nieuw kantoorgebouw te bouwen. Daarnaast is Kristof, zoon van Etienne, dit jaar in de zaak gekomen. Benieuwd wat deze frisse wind zal brengen voor de toekomst van Voeders Denys!

Momentele productieplaats Denys

Volg ook Katoos!

Contacteer ons

Voeders Denys

Industrielaan 30

8810 Lichtervelde

051 72 20 82

info@voedersdenys.be

© 2022 Voeders Denys NV. All Rights Reserved.