Veelgestelde vragen over het mestbeleid 2018 - All FAQs

FAQs - All FAQs

Moeten de monsters koel worden bewaard? Hoe moeten ze dat in de praktijk gaan doen? Kan de monstername niet gebeuren in verzegelde potten en stalen achtergelaten bij landbouwer?

De bewaring wordt aanzien als een bijkomende last en moeilijk praktisch uitvoerbaar. Vraag om monsters bij landbouwer  te laten is terecht en kan worden bekeken.

Er bestaan systemen om monsters te verzegelen na monstername. Hierdoor verplaats je ook de verantwoordelijkheid van de bewaring en het tijdig binnenbrengen naar de landbouwer zelf. Anderzijds kan je je afvragen of de hoeveelheid stalen die men zal moeten nemen op 1 dag zo groot zal zijn dat het praktisch niet mogelijk is om deze in een frigobox te bewaren.

Alle manuele en automatische systemen die in Nederland gehomologeerd zijn zullen ook in Vlaanderen kunnen gebruikt worden ( vb. volautomatisch systeem). Als er nog andere systemen op de markt komen of eigen fabricaten zal dit bekeken worden door VITO. 

Het bemonsteringsapparaat moet niet vast staan op het transportmiddel of niet vereist dat dat onlosmakkelijk moet gelinkt worden. Men kan perfect 1 toestel kopen en inzetten waar nodig.

Men kan ook kiezen om met een kleine camionette van hier naar daar te rijden om monsters te nemen. Het is uiteraard aan de transporteur om in te schatten wat voor hem het beste uitkomt wat betreft kosten/baten.

Erkend mestvoerders die zelf landbouwer zijn mogen geen stalen nemen van hun eigen mest. Ook hun chauffeurs niet. Dit staat niet letterlijk in de wetgeving, maar valt onder de deontologie van de staalnemers. Als staalnemer kan/mag je geen stalen nemen van eigen mest of op eigen percelen. Dat is een algemene regel die van toepassing is op alle types van monsternames.

Ja, dat is geen probleem. Men moet wel goed op de hoogte zijn wanneer de stalen opgehaald worden door het labo. Immers de 7 dagen tussen staalname en analyse moet ten allen tijde gerespecteerd zijn. Dus als men als voerder zelf 7 dagen wacht alvorens dat daar te deponeren dan kan het onmogelijk tijdig geanalyseerd worden en is bijgevolg de analyse ongeldig.

Contacteer ons

Voeders Denys

Industrielaan 30

8810 Lichtervelde

051 72 20 82

info@voedersdenys.be

© 2020 Voeders Denys NV. All Rights Reserved.